Sau đây, Bpsorts sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bạn 7 phương thức nạp tiền Bsports cơ bản nhất gồm:

 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Momo Pay
 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Zalo Pay
 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Local Bank
 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Bank Transfer
 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Bank Online
 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – QR Pay
 • Hướng dẫn nạp tiền Bsports – USDT

1/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Momo Pay

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【Momo pay】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】
 • Bước 3: Nhấp vào【Nạp tiền】
  Nạp tiền Bsports
 • Bước 4: Trên màn hình sẽ xuất hiện mã【QR code】 cho giao dịch này, bạn vui lòng chụp màn hình và lưu mã QR này về máy
  Nạp tiền Bsports

 

 • Bước 5: Sau khi đã lưu về máy, bạn đăng nhập vào ứng dụng【Momo】➛ Chọn mục quét mã ➛ Hình có sẵn ➛ Bộ sưu tập ảnh ➛ Chọn hình mã QR vừa lưu về máy rồi tải lên.
 • Bước 6: Nhập số tiền mà bạn đã gửi yêu cầu(lưu ý nhập mã đơn hàng vào phần nội dung giao dịch ➛ Chuyển tiền ➛ Nhập mật khẩu chuyển tiền ➛ Hoàn tất giao dịch.
 • Bước 7: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.

 

Hình ảnh thông báo nạp tiền Bsports thành công!
Hình ảnh thông báo nạp tiền Bsports thành công!

2/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Zalo Pay

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【Zalo pay】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】
 • Bước 3: Hoàn thiện【thông tin nạp tiền】
 • Bước 4: Nhấp vào【Nạp tiền】


nạp tiền Bsports - Zalo Pay

 • Bước 5: Trên màn hình sẽ xuất hiện mã【QR code】cho giao dịch này, bạn vui lòng chụp màn hình và lưu mã QR này về máy
  nạp tiền Bsports - Zalo Pay
 • Bước 6: Sau khi đã lưu về máy, bạn đăng nhập vào ứng dụng 【Zalo Pay】➛ Chọn mục quét mã ➛ Hình có sẵn ➛ Bộ sưu tập ảnh ➛ Chọn hình mã QR vừa lưu về máy rồi tải lên.
 • Bước 7: Nhập số tiền mà bạn đã gửi yêu cầu(lưu ý nhập mã đơn hàng vào phần nội dung giao dịch ➛ Chuyển tiền ➛ Nhập mật khẩu chuyển tiền ➛ Hoàn tất giao dịch.
 • Bước 8: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.
  nạp tiền Bsports - Zalo Pay

3/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Local Bank

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【Local Bank】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】
 • Bước 3: Hoàn thiện【thông tin nạp tiền】
 • Bước 4: Nhấp vào【Nạp tiền】


nạp tiền Bsports - Local Bank

 • Bước 5: Trên màn hình sẽ xuất hiện số tài khoản ngân hàng, Họ tên người nhận, Số tiền giao dịch. Tiến hành sao chép thông tin thanh toán của người nhận và mã đơn hàng.


nạp tiền Bsports - Local Bank

 • Bước 6: Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng ➛ Chuyển tiền nhanh ➛ Dán thông tin thanh toán đã sao chép ở bước 5 vào ứng dụng ngân hàng ➛ Chọn ngân hàng thụ hưởng
 • Bước 7: Nhập số tiền mà bạn đã gửi yêu cầu(lưu ý: kiểm tra, xác nhận đúng thông tin ➛ Tiếp tục ➛ Xác nhận ➛ Nhập mã OTP ➛ Xác nhận hoàn tất giao dịch.
 • Bước 8: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.


nạp tiền Bsports - Local Bank

4/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Bank Transfer

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【Bank Transfer】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】
 • Bước 3: Nhấp vào【Nạp tiền】
  nạp tiền Bsports - Bank Transfer
 • Bước 4: Chọn ngân hàng bạn muốn giao dịch và xác nhận (để giao dịch nhanh chóng khuyến khích thành viên sử dụng cùng hệ thống ngân hàng )
  nạp tiền Bsports - Bank Transfer
 • Bước 5: Trên màn hình sẽ xuất hiện số tài khoản ngân hàng, Họ tên người nhận, Số tiền giao dịch. Tiến hành sao chép thông tin thanh toán của người nhận và mã đơn hàng.
  nạp tiền Bsports - Bank Transfer
 • Bước 6: Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng ➛ Chuyển tiền nhanh ➛ Dán thông tin thanh toán đã sao chép ở bước 5 vào ứng dụng ngân hàng ➛ Chọn ngân hàng thụ hưởng
 • Bước 7: Nhập số tiền mà bạn đã gửi yêu cầu(lưu ý: kiểm tra, xác nhận đúng thông tin ➛ Tiếp tục ➛ Xác nhận ➛ Nhập mã OTP ➛ Xác nhận hoàn tất giao dịch.
 • Bước 8: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.


nạp tiền Bsports - Bank Transfer

5/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – Bank Online

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【Bank Online】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】
 • Bước 3: Nhấp vào【Nạp tiền】
  nạp tiền Bsports - Bank Online

Bước 4: Đăng nhập vào sàn chuyển tiền để tiến hành chuyển tiền


nạp tiền Bsports - Bank Online

 • Bước 5: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.
  nạp tiền Bsports - Bank Online

6/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – QR Pay

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【QR Pay】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】
 • Bước 3: Nhấp vào【Nạp tiền】
  nạp tiền Bsports - QR Pay
 • Bước 4: Chọn ngân hàng bạn muốn giao dịch và xác nhận (để giao dịch nhanh chóng khuyến khích thành viên sử dụng cùng hệ thống ngân hàng )
  nạp tiền Bsports - QR Pay
 • Bước 5: Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng ➛ Chọn dịch vụ QR ➛ Thư viện ảnh ➛ Chọn hình QR code vừa lưu về máy rồi tải lên.
  nạp tiền Bsports - QR Pay
 • Bước 6: Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng ➛ Chọn dịch vụ QR ➛ Thư viện ảnh ➛ Chọn hình QR code vừa lưu về máy rồi tải lên.
 • Bước 7: Nhập số tiền mà bạn đã gửi yêu cầu ➛ Tiếp tục ➛ Xác nhận ➛ Nhập mã OTP ➛ Xác nhận hoàn tất giao dịch.
 • Bước 8: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.
  nạp tiền Bsports - QR Pay

7/ Hướng dẫn nạp tiền Bsports – USDT

 • Bước 1: Chọn đúng phương thức nạp tiền【Select network address】
 • Bước 2: Chọn hoặc nhập【Số tiền nạp】Trên trang lúc này sẽ quy đổi số tiền USDT ước tính phải thanh toán theo tỷ giá hối đoái
 • Bước 3: Nhấp vào【Nạp tiền】
  Hướng dẫn nạp tiền Bsports - USDT
  Hướng dẫn nạp tiền Bsports – USDT
 • Bước 4: Coppy địa chỉ ví và giao thức ví vào sàn giao dịch để nạp tiền

  Lời khuyên

  Vui lòng xác nhận thông tin tiền ảo khớp với thông tin gửi tiền trong B Thể Thao, nếu thông tin không chính thành viên sẽ mất khoản tiền đó.

  nạp tiền Bsports - USDT

 • Bước 5: Nạp tiền thành công, thông báo tiền nạp vào tài khoản sẽ xuất hiện trên màn hình.


nạp tiền Bsports - USDT

Những lưu ý khi nạp tiền Bsports

Để thao tác nạp tiền tiến hành nhanh chóng thuận lợi, các bạn cần đảm bảo thực hiện chính xác và đầy đủ theo các bước mà Bsports đã hướng dẫn. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần phải lưu ý một số vấn đề bên dưới đây để quá trình nạp tiền thành công ngay từ lần đầu thao tác. Cụ thể như sau:

 • Các bạn có thể sử dụng số tài khoản ngân hàng khác không thuộc cùng hệ thống ngân hàng với nhà cái để nạp tiền Bsports. Tuy nhiên, các bạn tuyệt đối không được sử dụng thông tin từ bên thứ 3 nào khác để nạp tiền Bsports.
 • Đảm bảo thực hiện việc điền chính xác thông tin: họ tên, số tài khoản, thông tin ngân hàng, số tiền… để giúp việc nạp tiền Bsports của bạn được diễn ra suôn sẻ. Nếu các bạn nhập dữ liệu sai lệch thì mọi giao dịch nạp tiền sẽ bị chậm trễ hay thậm chí có thể dẫn đến việc bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
 • Sau quá trình xác thực nạp tiền, Bsports sẽ quy đổi điểm tương ứng với số tiền mà các bạn đã nạp vào. Lúc này, bạn có thể tham gia bất kỳ trò chơi nào thuộc hệ thống của Bsports.
 • Trong quá trình sử dụng phương thức liên quan đến chuyển khoản ngân hàng vào Bsports. Các bạn nên lưu lại biên lai để tiện hơn trong việc đối chiếu và hỗ trợ từ Bsports khi ngân hàng có vấn đề về giao dịch.
 • Nếu bạn đã thực hiện chính xác và đầy đủ các bước nhưng điểm vẫn chưa cập nhật tại Bsports. Các bạn đừng lo lắng quá nhé! Liên hệ ngay với bộ phận CSKH của chúng tôi để được hỗ trợ kiểm tra và cập nhật.

Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia chơi tại nhà cái Bsports!

Xem thêm:

Tải App BSports

Đăng ký BSports

Rút tiền BSports